Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική ασφαλείας και απορρήτου

Η επιχείρηση δεν συλλέγει, δεν χρησιμοποιεί και δεν γνωστοποιεί σε τρίτους κανένα προσωπικό στοιχείο πελάτη της ή/και επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματός της, εκτός και εάν είναι απολύτως απαραίτητο για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, για την πραγματοποίηση των αναγκαίων ελέγχων ασφαλείας ή εάν υποχρεωθούμε προς τούτο από το Νόμο ή από δικαστική απόφαση. Δεσμευόμαστε δε για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας/ή και των χρηστών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.  Κατά την είσοδό σας και χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος είστε απολύτως και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που εισάγετε. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ή υποψιαστείτε ότι τα στοιχεία σας έχουν υποκλαπεί θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την εξυπηρέτηση πελατών της επιχείρησης. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε ορθές και αληθείς πληροφορίες και στοιχεία. Η επιχείρηση, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα, να διακόψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο, ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά τη διακριτική της ευχέρεια.Η επιχείρηση δεν αποθηκεύει δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, τα οποία τα διαχειρίζεται με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Το ίδιο ισχύει και για δεδομένα πληρωμών τα οποία χρησιμοποιούνται από online παρόχους πληρωμών όπως π.χ. το PayPal.

Συλλογή και διατήρηση προσωπικών δεδομένων – Συγκατάθεση

Τα όποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την επιχείρηση, συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας στα πλαίσια της ορθής και γρήγορης διεκπεραίωσης της παραγγελίας.Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα:
Α) Όνομα, επώνυμο, πλήρης διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων και κατοικίας που πελάτη.
Β) Φύλο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου
Γ) Δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης κάθε φορά αγοραπωλησίας σας όπως την πλήρη διεύθυνση παράδοσης, την πλήρη διεύθυνση τιμολόγησης, τα στοιχεία που αφορούν στην καταβολή της πληρωμής.
Δ) Τεχνικά δεδομένα επικοινωνιών, όπως η διεύθυνση IP τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή διεκπεραίωση της παραγγελίας.
Με την πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και την παραγγελία σας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται εδώ. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να άρει την παρούσα εξουσιοδότηση προς την επιχείρηση. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγει η επιχείρηση με απλό αίτημα σας προς την επιχείρηση. H επιχείρηση είναι υπεύθυνη της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο του Νόμου 2472/1997 για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Cookies και ασφάλεια ηλεκτρονικού καταστήματος.

Cookies
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αναγκαίο να αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιεί ο πελάτης/χρήστης αρχεία δεδομένων τα οποία λειτουργούν προκειμένου να αναγνωρίζουν και να διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πελάτη/χρήστη αυτού.
Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν ή για να αποκαλύψουν τα προσωπικά σας στοιχεία και δεν χρησιμοποιούνται από εμάς για άλλους λόγους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Η δε χρήση τους γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση δύνασθε να αποτρέψετε την εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας, ή και να διαγράψετε το ιστορικό των cookies, ακολουθώντας τις οδηγίες στο λειτουργικό σύστημα της συσκευής από την οποία επιθυμείτε να διαγράψετε το ιστορικό των cookies.
Δεν αποκλείεται να προβούμε στην συλλογή ή στην επεξεργασία των παρακάτω, για στατιστικούς λόγους ή με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας ως χρήστης:
Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας, την τοποθεσία σας, την διεύθυνση IP, τον web browser, τη διάρκεια παραμονής σας σε μία ιστοσελίδα. Πληροφορίες σχετικές με συναλλαγές που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την ιστοσελίδα μας.
Η επιχείρηση, έχει την ιδιότητα συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών και εκείνων που ανακύπτουν από τα cookies, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών της.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την επιχείρηση προκειμένου να πληροφορηθείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των cookies.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προφυλάξει τη λειτουργία της επιχείρησης από κυβερνοεπιθέσεις. Διεξάγονται δε συνεχείς έλεγχοι προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις απάτης.
Για την προστασία των δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε ψηφιακά πιστοποιητικά SSL (SecureSocketsLayer), μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της προστασίας συναλλαγών στο διαδίκτυο.
 Ακολουθούμε όλους τους κανόνες που έχει θέσει το Συμβούλιο Προτύπων Ασφαλείας του Κλάδου Καρτών Πληρωμών (PCI DSS) για τα στοιχεία που αναγράφονται στις πιστωτικές κάρτες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου: www.pcisecuritystandards.org.
Εγγυόμαστε ότι δεν κρατάμε αρχείο με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πιστωτική σας κάρτα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιχείρηση δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο που να προέρχεται από την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στην διαδικασία της παραγγελίας και της περάτωσης της αγοράς. Επίσης δεν ηχογραφείται καμία συνομιλία στην οποία ακούγονται τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
Συγκεκριμένα για την έγκριση της συναλλαγής μεταφέρεστε σε ασφαλές περιβάλλον άλλης ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί μια διαδικτυακή τεχνολογία εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών υπό την ευθύνη της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ.
Για την βέλτιστη ασφάλειά σας, είναι καλό να μην αποστέλλετε πληροφορίες και στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς δεν υπάρχει εγγύηση ασφαλείας. Σε περίπτωση που αυτό γίνει, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς χρήση αυτών.
GreekEnglish